Email Print

Wie zijn we?

​Wat is een ziekenfonds

De Belgische wet van 6 augustus 1990 definieert de ziekenfondsen als “ verenigingen van natuurlijke personen die het bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn als streefdoel hebben in een geest van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit. Zij oefenen hun activiteiten uit zonder winstoogmerk.”

De drie taken van een ziekenfonds:

1. materiële bijstand: de kosten van de gezondheidszorg terugbetalen en de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid betalen;

2. het fysieke psychische en sociale welzijn van zijn leden bevorderen: de leden bijstaan, informeren en begeleiden

3. de leden verdedigen bij overheidsinstanties.

De aansluiting bij een ziekenfonds is verplicht in België!

Als u in België woont, dient u een ziekte- en invaliditeitsverzekering af te sluiten. Hierdoor geniet u van de terugbetalingen van gezondheidszorgen bij ziekte en hospitalisatie, of van uitkeringen bij een geboorte, arbeidsongeschiktheid,… U kunt vrij het ziekenfonds kiezen waarbij u zich aansluit.

Ons ziekenfonds, de Socialistische Mutualiteiten, staat voor:

 • 11 regionale ziekenfondsen in België
 • meer dan 4500 werknemers
 • jaarlijks miljoenen terugbetalingen
 • ziekenhuisbedden
 • polyklinieken
 • optiekwinkels
 • centra voor gezinsplanning
 • centrales voor thuisdiensten in Vlaanderen en Brussel
 • een rusthuis
 • een centrum voor zelfmoordpreventie en –begeleiding: Un pass dans l’impasse
 • een centrum voor kinderzorg: Clairs Vallons

Meer dan drie miljoen leden hebben reeds vertrouwen in ons.

Download onze presentatiebrochure (in het Frans).

Meer informatie (enkel in het Nederlands)